20 Jaar
10 Edities
5 dagen lang spelen cellisten de sterren van de hemel in de opmaat naar de 10e editie van cellofestival zutphen

Steun ons

WORD VRIEND OF DONATEUR
Om het Internationaal Cellofestival Zutphen op het hoge niveau te houden en elke twee jaar weer een nieuw en bijzonder programma te presenteren is er rondom het festival een groep enthousiaste fans actief als Vrienden van het Cellofestival Zutphen.
Vanaf € 50,- per jaar bent ook u vriend. Ook kunt u, vanaf € 150,- per jaar, vriend-donateur worden van het Internationaal Cellofestival Zutphen. Vriend-donateurs helpen het festival met een fiscaal gunstige schenking gezien onze culturele ANBI status.
Wilt u ook Vriend of Donateur van het Internationaal Cellofestival Zutphen worden? Neem dan contact op met de penningmeester: ties.hartman@hotmail.com

SPONSORING
Word sponsor van het Internationaal Cellofestival Zutphen en verbind u langdurig aan het festival met een internationaal breed publiek. Als sponsor van het festival ondersteunt u de visie van het festival: het verbinden van mensen, muziek én talent. Als sponsor kunt u activaties ontwikkelen voor uw organisatie, ontvangsten organiseren voor uw stakeholders of netwerken met de betrokken partners van het Cellofestival. Op verschillende niveaus kunt u zich aan ons verbinden: van hoofdsponsor tot sponsor of partner van een concert of optreden.
Meer informatie? Neem contact met ons op via ernest.loot@cellofestivalzutphen.nl.

ANBI
Het Internationaal Cellofestival Zutphen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het festival belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.